Dzisiejsza data:

8 lutego 1941 - Zakazano śpiewania pieśni Boże coś Polskę i Serdeczna matko.