Dzisiejsza data:

4 kwietnia 1941 - Generalny gubernator Frank dokonał uroczystego otwarcia Biblioteki Państwowej GG. Jej siedzibą został nowy gmach Biblioteki Jagiellońskiej, ukończony tuż przed wojną, do którego księgozbiór z Collegium Maius przenieśli Niemcy.