Dzisiejsza data:

16 kwietnia 1941 - Frank polecił staroście miejskiemu R. Pavlu zrównać z ziemią kopce Kościuszki I Piłsudskiego, jednak wybuch wojny na wschodzie i inne pilne potrzeby Rzeszy uratowały kopce i spowodowały odłożenie ich likwidacji na czas powojenny.