Dzisiejsza data:

28 czerwca 1941 - Nakazano usunąć ze świątyń krakowskich wszelkie obrazy, popiersia, tablice pamiątkowe o treści historyczno-patriotycznej.