Dzisiejsza data:

25 września 1941 - Na czele VI Okręgu Batalionów Chłopskich stanął ppor. rezerwy Narcyz Wiatr.