Dzisiejsza data:

26 listopada 1941 - Niemcy uznali Krakau za miasto zamknięte, by zmniejszyć dopływ Polaków.