Dzisiejsza data:

21 stycznia 1945

- Do Krakowa przybyli pełnomocnicy Rządu Tymczasowego (Lubelskiego): Teodor Piotrowski, minister aprowizacji i handlu, dr Stanisław Skrzeszewski, minister oświaty, i Jan Karol Wende, wiceminister kultury i sztuki. 

- W Krakowie zainstalowały się jednostki NKWD.