Dzisiejsza data:

5 września 1939 – Ze względu na wycofanie się wojsk polskich na wschód, z obawy przed zniszczeniem miasta, członkowie OKP uznali je za otwarte i wywiesili na wzgórzach okalających miasto z zachodu i południa, w widocznych z daleka miejscach, białe flagi.