Dzisiejsza data:

20 września 1939 – Został utworzony Okręg Wojskowy Kraków, na czele którego stanął dowódca 14. Armii, generał Wilhelm List.