Dzisiejsza data:

19 stycznia 1945

- W nocy wojska radzieckie sforsowały Wisłę i wyparły Niemców z Podgórza.

- Na Wawelu zainstalowała się nowa władza - radziecka Wojskowa Komenda pod dowództwem pułkownika Wiaczesława F. Bobrownikowa. 

W sali posiedzeń Zarządu Miasta przy pl. Wszystkich Świętych zebrała się na swym pierwszym jawnym posiedzeniu Wojewódzka Rada Narodowa.

Pepeerowcy powołali Komisję Organizacyjną Związków Zawodowych.