Dzisiejsza data:

21 stycznia 1945

- Do Krakowa przybyli pełnomocnicy Rządu Tymczasowego (Lubelskiego): Teodor Piotrowski, minister aprowizacji i handlu, dr Stanisław Skrzeszewski, minister oświaty, i Jan Karol Wende, wiceminister kultury i sztuki. 

„Pod Baranami” zaczął rezydować (oprócz już urzędującego komendanta wojennego płk Fiedosienki) szef sowieckiej policji bezpieczeństwa, NKWD, major Niemirowski, który w piwnicach pałacu urządził „podręczne” więzienie składające się z 20 niewielkich rozmiarów cel.