Dzisiejsza data:

30 stycznia 1945

- Prezydent KRN Bolesław Bierut i premier Edward Osóbka-Morawski wzięli udział w wiecu zorganizowanym na Rynku.

- Ukazał się pierwszy numer "Dziennika Krakowskiego" przemianowanego następnie na "Dziennik Polski". Jego redaktorem naczelnym został Jerzy Putrament.

- Pierwszy po wojnie Poranek literacki w Starym Teatrze. 

- Pierwszy pociąg odjechał z Płaszowa w kierunku Skawiny i Wieliczki.