Dzisiejsza data:

10 lutego 1945 -

           Otwarto Rozgłośnię Krakowską Polskiego Radia.

           Krakowska PPR liczyła 506 członków.