Dzisiejsza data:

27 marca 1945 - Metropolita Sapieha wraz z Tadeuszem Lehrem-Spławińskim, rektorem UJ, i Stanisławem Kutrzebą, prezesem PAU, wystosowali memoriał do Bieruta, w którym żądali sprawiedliwości w prowadzeniu śledztw i sądów oraz w egzekwowaniu wyroków.