Dzisiejsza data:

27 kwietnia 1945 - Kazimierz Auerbach z PPR został przewodniczącym Miejskiej Komisji Mieszkaniowej.