Dzisiejsza data:

29 czerwca 1945 -

           NKWD aresztowało Stefana Korbońskiego, pełniącego obowiązki Delegata Rządu na Kraj. 

           Stanisław Mikołajczyk, w drodze do Wierzchosławic, zatrzymał się w Hotelu Francuskim.