Dzisiejsza data:

30 czerwca 1945 - Stanisław Mikołajczyk pojawił się na Rynku, na wiecu zorganizowanym w związku z utworzeniem Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (TRJN). Zgromadzeni wznosili okrzyki: „Mikołajczyk – Witos – Stańczyk”.