Dzisiejsza data:

31 sierpnia 1945 -

           Otwarto Państwowe Konserwatorium Muzyczne pod kierunkiem Zbigniewa Drzewieckiego

           WRN liczyła 90 członków.