Dzisiejsza data:

18 grudnia 1945 - Samodzielność uzyskało Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, które przed 1939 rokiem istniało w obrębie Archiwum Akt Dawnych.