Dzisiejsza data:

5 marca 1946 - Powołany został wydział kwaterunkowy.