Dzisiejsza data:

19 marca 1946 - PSL w Krakowie liczył 1 200 członków.