Dzisiejsza data:

28 maja 1946 - Na wniosek Bolesława Drobnera, na posiedzeniu MRN, postanowiono połączyć Stary Teatr i Teatr Słowackiego pod zarządem dyrekcji Teatru Słowackiego.