Dzisiejsza data:

20 czerwca 1946 - W miejsce Akademii Górniczej powołano Akademię Górniczo-Hutniczą, pierwszym jej rektorem został Walery Goetel.