Dzisiejsza data:

15 września 1946 - Odbył się wojewódzki zjazd PSL, prezesem został wybrany Stanisław Klimczak.