Dzisiejsza data:

22 września 1946 - Odbył się wojewódzki zjazd Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych (OM TUR).