Dzisiejsza data:

22 kwietnia 1947 - PSL zorganizowało w Krakowie konferencję członków prezydiów rad powiatowych.