Dzisiejsza data:

2 kwietnia 1948 - Na posiedzeniu WK PPS propepeerowski socjalista Stanisław Kowalczyk złożył wniosek o odwołanie Bolesława Drobnera ze stanowiska przewodniczącego WK PPS. Nowym przewodniczącym został człowiek PPR, wojewoda Kazimierz Pasenkiewicz, a sekretarzem Józef Machno.