Dzisiejsza data:

22 grudnia 1948 - W Krakowie ukonstytuował się Komitet Wojewódzki PZPR.