Dzisiejsza data:

29 marca 1949 - Zostało powołane Państwowe Przedsiębiorstwo Wyodrębnione Nowa Huta, jej pierwszy dyrektorem (Dyrekcji Naczelnej) został inż. Jan Anioła