Dzisiejsza data:

21 grudnia 1949 - Na budynku przy ul. Lubomirskiego 49 odsłonięto tablicę z napisem „W tym domu pod kierunkiem Lenina i Stalina odbyła się narada CK SDPRR (bolszewików)".