Dzisiejsza data:

18 czerwca 1950 - W Szkole Podstawowej nr 24 w Podgórzu doszło do burzliwego zebrania, na którym trzystuosobowy tłum wznosił okrzyki: „My chcemy Boga!”, „Chcemy religii!”, „Nie ruszać księży!”.