Dzisiejsza data:

6 września 1950 - Na budowę Nowej Huty przybyła ochotnicza brygada studentów, Akademicki Związek Młodzieży Polskiej z Wrocławia, wzywając innych studentów do naśladownictwa.