Dzisiejsza data:

2 października 1950 -

           Na Wawelu otwarto wystawę odrestaurowanego Ołtarza Wita Stwosza.

           Na terenie krakowskich uczelni, w tym UJ, zostały rozrzucone ulotki w formie gazetki noszącej tytuł: „Wiara – Ojczyzna – Naród”, firmowanej przez Legion Orła Białego – Organizację Narodowo-Wojskową.

           Akademia Sztuk Pięknych została przemianowana na Akademię Sztuk Plastycznych.