Dzisiejsza data:

12 stycznia 1956 - Na spotkaniu w Miejskiej Radzie Narodowej w Krakowie, przyznano, że program Frontu Narodowego za 1955 rok w zakresie budownictwa mieszkaniowego został zrealizowany jedynie w 18%.