Dzisiejsza data:

6 sierpnia 1956 - Przed Sądem Wojewódzkim w Krakowie rozpoczął się proces Władysława („Władzia”) Mazurkiewicza.