Dzisiejsza data:

24 października 1956 -

           Na ulicach doszło do gwałtownych zamieszek. 

           Studencki Komitet Rewolucyjny zorganizował Milicję Studencką (studencko-robotniczą) na czele z Adamem Kreislerem, która – wyręczając MO – zaczęła troszczyć się o bezpieczeństwo, a nawet walczyć z przestępczością.