Dzisiejsza data:

27 listopada 1956 - Studencki Komitet Rewolucyjny oświadczył, że nie uznaje ZMP.