Dzisiejsza data:

10 stycznia 1957 - W Krakowie odbyła się robocza narada delegatów uległych wobec PZPR środowisk Rewolucyjnego Związku Młodzieży i Związku Młodzieży Robotniczej z terenu województwa krakowskiego, na której powołano Tymczasowy Komitet Związku Młodzieży Socjalistycznej. Jego I sekretarzem został Włodzimierz Fietko.