Dzisiejsza data:

1 stycznia 1958 - W miejsce Teatru Młodego Widza powstał teatr Rozmaitości.