Dzisiejsza data:

24 września 1960 - Na wawelski bastion Władysława IV powrócił pomnik Tadeusza Kościuszki na koniu.