Dzisiejsza data:

23 stycznia 1963 - Krakowscy posłowie oświadczyli: „Jesteśmy przeciwni wspólnemu lotnisku z Katowicami”.