Dzisiejsza data:

12 maja 1964 -

           W hali Wisły 3 000 gości Uniwersytetu wzięło udział w spotkaniu z najwyższymi władzami państwowymi - w tym z I sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomułką

           Na sześćsetlecie założenia Akademii Krakowskiej otwarto Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.