Dzisiejsza data:

13 marca 1965 - Prezydent Krakowa Zbigniew Skolicki interweniował do przewodniczącego rządowej Komisji Planowania Stefana Jędrychowskiego w sprawie likwidacji małych kotłowni.