Dzisiejsza data:

31 maja 1966 - Uchwałą nr 157 Rady Ministrów został zaakceptowany plan rozwoju przestrzennego Krakowa.