Dzisiejsza data:

14 października 1967 - Za zgodą władz, arcybiskup K. Wojtyła kilofem i łopatą wykopał pierwsze grudy ziemi pod nowy kościół Arkę Pana