Dzisiejsza data:

24 października 1967 - Biuro Polityczne PZPR zaakceptowało wniosek krakowskiego KW dotyczący projektu budowy pomnika Lenina