Dzisiejsza data:

Kraków skupiał 1,8% ludności Polski i 3,5% ludności miejskiej.