Dzisiejsza data:

30 września 1971 - Rada Narodowa powołała Radę Naukową Zespołu Kraków 2000, funkcję przewodniczącego objął prezes krakowskiego oddziału PAN prof.. Marian Mięsowicz.