Dzisiejsza data:

14 października 1972 - Powołano komitet odbudowy pomnika Grunwaldzkiego. Komitet powierzył rekonstrukcję dzieła Marianowi Koniecznemu