Dzisiejsza data:

19 maja 1975 - Miejsce popularnego Józefa Klasy, I sekretarza KW/KK, (który został „zesłany” na stanowisko ambasadora do Meksyku) zajął Wit Drapich, ekonomista, który wcześniej pełnił funkcję wojewody.